ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ร่วมกิจกรรมพบปะยาม...

งานประชาสัมพันธ์
ในหลวง ร.10 ทรงพระ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาบทบาทข...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวเคาร...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมสนามสอบ ผอ.ส...

งานประชาสัมพันธ์
สอบไอเน็ต ...

งานประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมกลุ่มออมทรัพ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการปร...

งานประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ ผอ.เขต ...

งานประชาสัมพันธ์
วันครู 62 สพป.ปัตต...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสม...

งานประชาสัมพันธ์
สร้างขวัญกำลังใจนั...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินนักเรียนเพื...

งานประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมเคารพธ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมหารือ ต...

งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทางวิชาก...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการบ่มเพาะต้นก...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 47 / 66