ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 4)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 การรับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก สังคมหัวแข็ง ปี 3 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนดาวโหลดแลติดตั้งแอฟพลิเคชั้น สมุดโทรศัพท์จังหวัดปัตตานี ผ่านโทรศัพท์มือถือ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 3)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 2)... [กลุ่มการเงิน]
 รายงานโครงการเขตสุจริต[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 2)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 1)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการ สควค.... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 page 1 / 13