ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ราคากลางจ้างเหมารถบัสกีฬาสานฝัน[กลุ่มการเงิน]  
 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วันที่ 20 สิงหาคม 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกวดราคาจ้างทำสมุดแบบฝึกหัดนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของ สพป.ปน.เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 18)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 17)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 16)... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความอนุเคราะห์ แบบสำรวจออนไลน์เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 17... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 15)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 14)... [กลุ่มการเงิน]
 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 บทเพลงเแลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา[งานประชาสัมพันธ์]
 รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศูลธรรมโลก (V-star quality award) ประจำปีการศึกษา 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10