ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา 904[งานประชาสัมพันธ์]  
 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดืมแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศตำแหน่งว่าง[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเตือนสถานการณ์พายุปาบึก [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 6)... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับภาคใต้ ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ส่งประกาศขายทอดตลาด[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้้งที่ 11 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเปิดห้องเรียนพิเศษและการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 เทศบาลตำบลโคกโพธิ์เชิญชวนร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และทำบุญตักบาตร ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 1 / 16