ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่ง... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการมอบทุน เรียนภาาาอังกฤษกับทีชซิ่งทอยส์ ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือลดใช้พลาสติกและโฟมในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั... [กลุ่มการเงิน]
 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ในตำแหน่ง นิติกร... [งานประชาสัมพันธ์]
 คัดเลือกเยาวชนไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทยประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูขั้นวิกฤต (โรงเรียนประชารัฐ) ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะนอกห้องเรียน”... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูขั้น... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการประกวด accesoriers จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... [งานประชาสัมพันธ์]
 เสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สพม.13[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการ เต้น เติม ฝัน Dance to dream... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนเข้าแข่งขันในการประกวดเรียงความหัวข้อ เพื่อนผู้มีน้ำใจ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 page 8 / 14