ต้องการไฟล์ข้อมูลข่าว >> [คลิ๊กที่นี่]

หมายเหตุ : ไฟล์ข้อมูลจะต้องมีนามสกุล *.pdf *.xls *.ppt *.doc *.png *.jpg *.bmp *.zip และ *.gif เท่านั้น
มิฉะนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้