รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ
    วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ ?จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป ? จากนั้น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม พบปะแจ้งข่าวสาร ข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้ 1. สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงานระดับจังหวัด จาก สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ 2. ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ขอบคุณบุคลากรที่ช่วยกันจัดทำผลงาน 3. ให้บุคลากร ติดตามข่าวสาร เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 4. มอบกระเป๋าให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. และ สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมสมทบทุน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 page 1 / 66
 โครงการค่ายลูกเสือสำรอง Krasoh Pack Holiday[02-03-2564]
 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย[02-03-2564]
 ประชุมสรุปผลกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564[02-03-2564]
 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[01-03-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเกตุ[01-03-2564]
  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[01-03-2564]
 I-NET 63[27-02-2564]
 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563[27-02-2564]
 ศึกษาดูงานพัฒนารองผอ.โรงเรียน[25-02-2564]
  ศึกษาดูงาน[24-02-2564]
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา[24-02-2564]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[24-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ(I-NET)[23-02-2564]
 ศึกษาดูงาน[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2563[23-02-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564[23-02-2564]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[23-02-2564]
 ประธานประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 [22-02-2564]

หน้าแรก