รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
    วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้ลงพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อช่วงวันที่ 9 มกราคม 2564 - วันที่ 13 มกราคม 2564 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2.โรงเรียนบ้านบินยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3.โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 4.โรงเรียนบ้านตันหยง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 5.โรงเรียนบ้านคูระ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 6.โรงเรียนบ้านปลักปลือ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนกระเป๋านักเรียนจากผู้ตรวจราชการ สพฐ.(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) สพป.ปัตตานี เขต 2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 page 1 / 65
 ศึกษาดูงานพัฒนารองผอ.โรงเรียน[25-02-2564]
  ศึกษาดูงาน[24-02-2564]
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา[24-02-2564]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[24-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ(I-NET)[23-02-2564]
 ศึกษาดูงาน[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2563[23-02-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564[23-02-2564]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[23-02-2564]
 ประธานประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 [22-02-2564]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564[22-02-2564]
 ตรวจเยี่ยมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[22-02-2564]
  เยี่ยมโรงเรียนวัดธนาภิมุข[22-02-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโผงโผง[22-02-2564]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[22-02-2564]
 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่น[22-02-2564]
 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร[19-02-2564]
 ประชุมหารือเตรียมจัดทำ MOU ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV[19-02-2564]

หน้าแรก