รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านด่าน
    วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านด่าน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.มายอ จ.ปัตตานี ชมการจัดการเรียนการสอน พบปะให้กำลังใจครูและนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยเน้นยำให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-01-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 page 1 / 66
 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย[02-03-2564]
 ประชุมสรุปผลกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564[02-03-2564]
 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[01-03-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเกตุ[01-03-2564]
  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[01-03-2564]
 I-NET 63[27-02-2564]
 ศึกษาดูงานพัฒนารองผอ.โรงเรียน[25-02-2564]
  ศึกษาดูงาน[24-02-2564]
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา[24-02-2564]
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[24-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ(I-NET)[23-02-2564]
 ศึกษาดูงาน[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2563[23-02-2564]
 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[23-02-2564]
 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564[23-02-2564]
 ประธานประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 [22-02-2564]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564[22-02-2564]
 ตรวจเยี่ยมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[22-02-2564]
  เยี่ยมโรงเรียนวัดธนาภิมุข[22-02-2564]

หน้าแรก