รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562
    นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-12-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต2.pdf


Size 343,186 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 1 / 2
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2561]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2561]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2561]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2561]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2561]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2561]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2561]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2561]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2561]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2561]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2561]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2561]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2561]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2561]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2561]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2561]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2561]


หน้าแรก