รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558


Size 4,506,311 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 1 / 2
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2558]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2558]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2558]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2558]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2558]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2558]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2558]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2558]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2558]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2558]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2558]


หน้าแรก