รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

สารสนเทศทางการศึกษา 2562
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

สารสนเทศทางการศึกษา62.pdf


Size 1,843,537 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 page 2 / 3
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2563]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2563]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2563]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2563]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2563]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2563]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2563]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2563]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2563]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2563]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2563]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2563]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2563]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2563]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[14-11-2563]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2563]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2563]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2563]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2563]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2563]


หน้าแรก