รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มการเงิน

ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
    ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-06-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการครู.doc


Size 174,080 Bytes

หนังสือนำส่ง ซักซ่อมแนวทางการเบิกจ่ายเงิ.pdf


Size 241,184 Bytes

อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว.xls


Size 35,840 Bytes

1.บันทึกข้อความออนุมัติยืมเงินฯ.doc


Size 46,592 Bytes

2.บันทึกข้อความออนุมัติเบิกเงินฯ.doc


Size 47,616 Bytes

3.สัญญายืม(สำหรับปริ้น).xls


Size 48,128 Bytes

4.ขออนุมัติไปราชการแบบชดเชยน้ำมัน.doc


Size 46,080 Bytes

5.บันทึกข้อความขอยืมเงินส่งใช้.doc


Size 316,928 Bytes

6.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708).doc


Size 201,728 Bytes

7.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111.doc


Size 164,864 Bytes

8.ใบแนบเบิกค่าชดเชยน้ำมัน.doc


Size 169,984 Bytes

9.ใบแนบใบสำคัญติดใบเสร็จรับเงิน.doc


Size 48,640 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มการเงิน
  1 2 page 1 / 2
 ราคากลางจ้างเหมารถบัสกีฬาสานฝัน[16-08-2561]
 ประกวดราคาจ้างทำสมุดแบบฝึกหัดนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[10-08-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของ สพป.ปน.เขต 2[10-08-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 18)[10-08-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 17)[09-08-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 16)[09-08-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 15)[07-08-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 14)[01-08-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 13)[23-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2[20-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 12)[16-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 11)[13-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2[13-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 10)[12-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2[11-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 9)[10-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 8)[09-07-2561]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 7)[09-07-2561]
 แจ้งโอนเงินประกันสัญญาของโรงเรียน[28-06-2561]
 แจ้งโอนเงิน ของ สพป.ปัตตานี 2[28-06-2561]


หน้าแรก