รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
    การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

Document (88).pdf


Size 200,627 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา 904[17-01-2561]
 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดืมแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561[17-01-2561]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู [14-01-2561]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"[08-01-2561]
 แจ้งเตือนสถานการณ์พายุปาบึก [03-01-2561]
 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[25-12-2561]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562[25-12-2561]
 มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22[25-12-2561]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับภาคใต้ ประจำปี 2562[24-12-2561]
 ส่งประกาศขายทอดตลาด[24-12-2561]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้้งที่ 11 ประจำปี 2562[24-12-2561]
 เทศบาลตำบลโคกโพธิ์เชิญชวนร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และทำบุญตักบาตร ประจำปีงบประมาณ 2562[21-12-2561]
 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562[21-12-2561]
 การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562[19-12-2561]
 การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชกรชั้นผู้ใหญ่ หรือบังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562[19-12-2561]
 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่[13-12-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายลเอียดดังเอกสารแนบ[13-12-2561]
 ขอเชิญชวนจัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน ยุค 4.0[16-11-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลศประจำปีการศึกษา 2561[16-11-2561]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำปี พ.ศ. 2562[16-11-2561]


หน้าแรก