รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
    การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

Document (88).pdf


Size 200,627 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2562[14-03-2561]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562[01-03-2561]
 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน[28-02-2561]
 การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2019[28-02-2561]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562[21-02-2561]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [21-02-2561]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ปธส.7[20-02-2561]
 สรรหาบุคคลและองค์การ เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 [15-02-2561]
 การประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา[15-02-2561]
 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562[13-02-2561]
 แจ้งปิด สำนักงาน สกสค.ปัตตานี[07-02-2561]
 รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ[07-02-2561]
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2562[06-02-2561]
 การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบนวัฒกรรมการอ่าน[06-02-2561]
 ย้ายที่ทำการและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน[06-02-2561]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 [04-02-2561]
 ขอเชิญเเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ[24-01-2561]
 เชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์[24-01-2561]
 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2562[24-01-2561]
 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เนื่องในวันครบรอง 14 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคิรนทร์[24-01-2561]


หน้าแรก