รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่สามารถเรียนรู้ได้ เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่สามารถเรียนรู้ได้ เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

CCF23012563_00001.pdf


Size 194,788 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25
 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563[10-07-2563]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID - 19[10-07-2563]
 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563[10-07-2563]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง Lศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[10-07-2563]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้[10-07-2563]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563[08-07-2563]
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[30-06-2563]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ทำการของตำรวจภูธรภาค 9[29-06-2563]
 เชิญร่วมโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวสู้ภัย COVID-19[29-06-2563]
 โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระุบรมราชินีนาพ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง[29-06-2563]
 ขอขยายเวลาการรับสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น[19-06-2563]
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานพานิชย์จังหวัดปัตตานี[19-06-2563]
 ขยายเวลาการประวดออกแบบมาสคอต น้อง Coding[19-06-2563]
 ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันนวัตกรรม Stem ศึกษา ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา[19-06-2563]
 แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธิ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก[19-06-2563]
 ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12-06-2563]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[05-06-2563]
 ประชาสุัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[05-06-2563]
 ขยายเวลาการรับสมัคร ทุน Fulbright Foreign Language Teaching AQssistant Program (FLTA)[05-06-2563]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563[01-06-2563]


หน้าแรก