ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สพป.ปัตตานี เขต 2

  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
 
  ขอสงวนสิทธิ์
       1. ตรวจสอบ ความคิดเห็น ก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ
       2. ลบ ความคิดเห็น ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์
 
 : เขียนความคิดเห็น     ล็อกอินเข้าระบบ : ยังไม่ตอบ    : ตอบแล้ว
หน้า  1 หน้าที่ 1/1
   0018 ผลการย้ายครูรอบ2ของปี63 - ครูใต้ (25 ส.ค. 2563)
   0017 ผลการย้ายครูรอบ2 - ครูสร้อย (21 ส.ค. 2563)
   0015 สอบถามเงินเสี่ยงภัยค่ะ - พี่เลี้ยง (24 มิ.ย. 2563)
   0014 สมัครสอบนักจิตวิทยา - ยามีลา. ลาต้า (31 พ.ค. 2563)
   0011 ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการ - ผู้ปกครองนักเรียน (3 ก.ค. 2562)
   0010 การรับทุนต่อเนื่อง หากย้ายโรงเรียน - ครูผู้ดูแลทุนภูมิทายาท (25 มิ.ย. 2562)
   0009 กรรมการสถานศึกษา - ครู เขต 2 (19 มิ.ย. 2562)
   0008  อยากทราบวิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่าง - ครูรับผิดชอบอาหารกลางวัน (19 มิ.ย. 2562)
   0007 บัญชีการเบิกจ่ายเงินทุนภูมิทายาท - ครูกลุ่มแม่ลาน (7 มิ.ย. 2562)
   0006 คณะกรรมการสถานศึกษา - ครู เขต 2 (25 พ.ค. 2562)
   0005 อยากเพิ่มเมนูอาหารในโปรแกรมจัดสำรับอาหาร - ครูรับผิดชอบอาหารกลางวัน (5 มี.ค. 2562)
   0004 คัดกรองนักเรียนยากจน - ครู CCT (26 ก.พ. 2562)
   0003 การจำหน่ายนักเรียน - ครูผู้รับผิดชอบ (15 ก.พ. 2562)
   0002 การรับนักเรียน - ครู สังกัด สพป.ปน.2 (20 ธ.ค. 2561)
   0001  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ - ผู้ดูแลระบบ (17 ธ.ค. 2561)