@ สายตรง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 @
  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อ ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
 
  ขอสงวนสิทธิ์
       1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ
       2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์
 
 : เขียนคำถาม     ล็อกอินเข้าระบบ : ยังไม่ตอบ    : ตอบแล้ว
หน้า  1 หน้าที่ 1/1
   0011 ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการ - ผู้ปกครองนักเรียน (3 ก.ค. 2562)
   0010 การรับทุนต่อเนื่อง หากย้ายโรงเรียน - ครูผู้ดูแลทุนภูมิทายาท (25 มิ.ย. 2562)
   0009 กรรมการสถานศึกษา - ครู เขต 2 (19 มิ.ย. 2562)
   0008  อยากทราบวิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่าง - ครูรับผิดชอบอาหารกลางวัน (19 มิ.ย. 2562)
   0007 บัญชีการเบิกจ่ายเงินทุนภูมิทายาท - ครูกลุ่มแม่ลาน (7 มิ.ย. 2562)
   0006 คณะกรรมการสถานศึกษา - ครู เขต 2 (25 พ.ค. 2562)
   0005 อยากเพิ่มเมนูอาหารในโปรแกรมจัดสำรับอาหาร - ครูรับผิดชอบอาหารกลางวัน (5 มี.ค. 2562)
   0004 คัดกรองนักเรียนยากจน - ครู CCT (26 ก.พ. 2562)
   0003 การจำหน่ายนักเรียน - ครูผู้รับผิดชอบ (15 ก.พ. 2562)
   0002 การรับนักเรียน - ครู สังกัด สพป.ปน.2 (20 ธ.ค. 2561)
   0001  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ - ผู้ดูแลระบบ (17 ธ.ค. 2561)