นายสะอาด อุสมา

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2

ระบบสารสนเทศ

   
 

ดาวน์โหลด

สื่อออนไลน์

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 85

เมื่อวานนี้ี้ 123

สัปดาห์นี้ 1494

เดือนนี้ 1650

ทั้งหมด 460810

 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์

 

 ข่าวกิจกรรม  สพป.ปัตตานี เขต 2
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2
 

 

 ข่าวกิจกรรม  สถานศึกษาในสังกัด
 
อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด
 
 สื่อมัลติมีเดีย สพป.ปัตตานี เขต 2


   

อ่านทั้งหมด

ข่าวสำคัญด้านการเงิน
 

 

 แผนการสอนตามโครงการ สพป.ปัตตานี เขต 2
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
 

แนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ปีงบประมาณ2563


มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561


กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น2562

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐาน 2561

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
และค่าแรงงาน ปี 2563

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564
(สำหรับโรงเรียน)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2563-2567

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ.2562

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2562-2565

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
และค่าแรงงาน ปี 2562

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ.2561

แนวทางการดำเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี.พ.ศ.2560

แผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี.พ.ศ.2559

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แนวทางการดำเนินงาน
รับนักเรียน

คู่มือการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ : eduptn2@hotmail.com

 Copyright © 2015 Pattani Primary Educational Service Area Office 2. All Rights Reserved.