นายสะอาด อุสมา

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2

ระบบสารสนเทศ

   
 

ดาวน์โหลด

สื่อออนไลน์

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ี้ 185

สัปดาห์นี้ 185

เดือนนี้ 2439

ทั้งหมด 471592

 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์

 

 ข่าวกิจกรรม  สพป.ปัตตานี เขต 2
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2
 

 

 ข่าวกิจกรรม  สถานศึกษาในสังกัด
 
อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด
 
 สื่อมัลติมีเดีย สพป.ปัตตานี เขต 2


   

อ่านทั้งหมด

ข่าวสำคัญด้านการเงิน
 

 

 แผนการสอนตามโครงการ สพป.ปัตตานี เขต 2
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
 

 

 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563


มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561


กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐาน 2561
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2563-2567

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2562-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2559-2562

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี.พ.ศ.2560
  

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี.พ.ศ.2559
 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี.พ.ศ.2558
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
       

แนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ปีงบประมาณ2563
 

แนวทางการดำเนินงาน
รับนักเรียน

คู่มือการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น2562
 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564
(สำหรับโรงเรียน)
 

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง 
และค่าแรงงาน ปี 2563
 

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง 
และค่าแรงงาน ปี 2562
 
 
แนวทางการดำเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ : eduptn2@hotmail.com

 Copyright © 2015 Pattani Primary Educational Service Area Office 2. All Rights Reserved.