ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

   
   
      
    อ่านทั้งหมด

 

สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

 
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2563

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2562 

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2561 

 


สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2560 

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2559  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ : eduptn2@hotmail.com

 Copyright © 2015 Pattani Primary Educational Service Area Office 2. All Rights Reserved.