สารสนเทศทางการศึกษา

1.       สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2

 

 
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2563

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2562 

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2561 

 


สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2560 

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 2559  

 

          2.       สารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียน คลิกดูรายละเอียด