สพป.ปัตตานี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้           

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง ครูผู้สอน   คลิกดูรายละเอียด

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาอิสลาม   คลิกดูรายละเอียด

ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม คลิกดูรายละเอียด

***ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์***

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง ครูผู้สอน   คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ    คลิกดูรายละเอียด

ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์    คลิกดูรายละเอียด

ตำแหน่ง ครูขั้นวิกฤต    คลิกดูรายละเอียด

***ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สนามสอบโรงเรียนบ้านนาเกตุ***

แผนที่สนามสอบ